Αξιοποιούμε ή Όχι την Ε.Ε. στο Κυπριακό

July 14th, 2008 → 4:09 pm @

Αξιοποιούμε ή Όχι την Ε.Ε. στο Κυπριακό

Όταν στο τέλος της δεκαετίας του 1970 μου ανατέθηκε το έργο της προώθησης της Τελωνειακής Ένωσης της Κύπρου με την Ε.Ε. ( τότε ΕΟΚ ) κι άρχισα να επισκέπτομαι τακτικά τις Βρυξέλλες, μεγάλη ήταν η ανακούφιση που αισθάνθηκα για πρώτη φορά για τις διαγραφόμενες δυνατότητες επίλυσης του Κυπριακού. Μέχρι τότε έβλεπα αδύνατη την ανατροπή της […]

Articles &Αρθρογραφία

Το Υπουργείο Οικονομικών, η Κεντρική Τράπεζα κι η Ανάπτυξη της Οικονομίας

July 8th, 2008 → 8:46 pm @

Το Υπουργείο Οικονομικών, η Κεντρική Τράπεζα κι η Ανάπτυξη της Οικονομίας

Όταν στη δεκαετία του 1980 το Υπουργείο Εργασίας εισηγήθηκε την εισαγωγή του Αναλογικού Συστήματος Συντάξεων, ενός πρωτοποριακού οικονομικού και κοινωνικού μέτρου, το Υπουργείο Οικονομικών έφερε ένσταση. Ο Σύμβουλος του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήρθε εσπευσμένα στο Γραφείο Προγραμματισμού ζητώντας τη βοήθειά μας για υιοθέτηση του σχεδίου. Ο λόγος της άρνησης του Υπουργείου ήταν γιατί θα μαζευόντουσαν […]

Articles &Αρθρογραφία