Και πάλι περί Στρατηγικής

June 28th, 2009 → 8:46 pm @

Και πάλι περί Στρατηγικής

Όταν ο αείμνηστος Μακάριος διακήρυξε τα περί μακροχρόνιου αγώνα στο Κυπριακό εμείς στον αναπτυξιακό τομέα, όπως κι εκείνος στον πολιτικό, διερμηνεύσαμε ως εξής το νέο πλαίσιο δράσης: Θα προγραμματίζουμε τις ενέργειές μας στη βάση του τι συμφέρει στον Τόπο μακροπρόθεσμα σαν να μην υπήρχε η κατοχή κι ο εκτοπισμός, ενώ θα προετοιμαζόμαστε για την ανά […]

Articles &Αρθρογραφία