Γιατί όχι ενίσχυση του παρονομαστή;

December 13th, 2011 → 6:03 pm @

Γιατί όχι ενίσχυση του παρονομαστή;

Το πρόβλημα που προέκυψε λόγω της οικονομικής κρίσης εμφανίζεται τελικά σε δυο λόγους/κλάσματα, το ποσοστό του δημοσιονομικού ελλείμματος και το ποσοστό του δημόσιου χρέους. Και στις δυο περιπτώσεις παρονομαστής είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν (ΑΕΠ). Η έμφαση που δόθηκε μέχρι τώρα κι οι πλείστες συζητήσεις που έγιναν στράφηκαν προς την κατεύθυνση της μείωσης των δαπανών […]

Articles &Αρθρογραφία