Πώς θα έβλεπα το Μνημόνιο με την Τρόικα

August 22nd, 2012 → 2:24 am @

Η παρούσα παγκόσμια οικονομική κρίση, μαζί με την ανατροπή της προς τα πρόσω πορείας της οικονομίας τους, ανέδειξε σε πολλές χώρες τις εγγενείς διαρθρωτικές αδυναμίες, που υπό ομαλές συνθήκες αποκρύβονταν. Όσο οι χώρες είχαν θετικό ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ μπορούσαν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα, καλύπτοντας με δάνεια τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, όπως ακριβώς κάνει κι ένα […]

Articles &Αρθρογραφία