Και πάλι ο Ποιοτικός Τουρισμός

August 10th, 2015 → 9:21 pm @

Αναφέρθηκα προηγουμένως στην αδήριτη ανάγκη αναβάθμισης του τουρισμού μας και την καθιέρωση της Κύπρου σαν ξεχωριστού τουριστικού προορισμού. Μόνο έτσι θα διασφαλίσουμε την σταθερή ανοδική πορεία του τομέα, κάτι που δεν καταφέραμε ακόμη, θα καλύψουμε την μεγάλη απόσταση από τις Χώρες των τουριστών και θα ανοίξουμε πιο μακρινές αγορές, όπως η Αμερική και η Άπω […]

Articles &Αρθρογραφία