Και πάλι η ΔΔΟ με το σωστό περιεχόμενο IV

January 13th, 2018 → 5:52 pm @

(Εξουσίες των δυο Ζωνών) Όπως ανέφερα ήδη, σε μια λύση ΔΔΟ οι δυο Ζώνες θα είναι δυο Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις οποίες θα δοθούν εκείνες οι εξουσίες κι εκείνα τα μέσα για να διοικηθούν ομαλά, να αναπτυχθούν και να νοιώθουν ασφάλεια. Όπου η πλειοψηφία της μιας πλευράς δημιουργεί ενδεχόμενο εκμετάλλευσης σε βάρος της άλλης να […]

Articles &Αρθρογραφία

Και πάλι η ΔΔΟ με το σωστό περιεχόμενο III

January 12th, 2018 → 5:51 pm @

(Βασικές Ελευθερίες, Εδαφικό, Περιουσιακό) Θα επεκταθώ και πάλι σε κάποιες σκέψεις που μπορεί να βγάλουν και τις δυο πλευρές από πολλά διλήμματα και να δώσουν μια λύση δίκαιη,  βιώσιμη κι ικανοποιητική υπό τις περιστάσεις. Ξεκινώ από το γεγονός ότι η Κύπρος ολόκληρη πληθυσμιακά κι από πλευράς έκτασης δεν είναι μεγαλύτερη από μια μεσαίου μεγέθους πόλη […]

Articles &Αρθρογραφία

Και πάλι η ΔΔΟ με το σωστό περιεχόμενο II

January 11th, 2018 → 5:47 pm @

‘Όσο κι αν φαίνεται ουτοπιστικό κι άσκοπο, η πρώτη μελέτη/διερεύνηση που θα πρέπει να γίνει είναι κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα οι Τ/Κύπριοι να πεισθούν να επιστρέψουν στα μέρη τους, από τα οποία ξεριζώθηκαν το 1974. Δυστυχώς εκείνη η εικόνα που περιέγραψε ο Άγγλος Διευθυντής της Στατιστικής Υπηρεσίας για την τελευταία Απογραφή Πληθυσμού επί αποικιοκρατίας, ότι […]

Articles &Αρθρογραφία

Και πάλι η ΔΔΟ με το σωστό περιεχόμενο I

January 10th, 2018 → 5:43 pm @

Τώρα που ο λαός επέλεξε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα επόμενα πέντε χρόνια οφείλουμε όλοι να τον βοηθήσουμε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο δύσκολο έργο που ανέλαβε για το καλό της Κύπρου μας. Για το Κυπριακό, κύριος στόχος μου είναι να πείσω για την ανάγκη επεξεργασίας εκείνης της μορφής λύσης ΔΔΟ, που μπορεί να οδηγήσει […]

Articles &Αρθρογραφία