Η μηχανογράφηση της δημόσιας υπηρεσίας

March 15th, 2018 → 1:01 pm @

Ένα βασικό στοιχείο της τεχνολογικής αναβάθμισης της οικονομίας και της ανάπτυξης γενικότερα, για την οποία μιλήσαμε ξανά, είναι η ευρύτερη χρησιμοποίηση του τρομερού εκείνου εργαλείου, που λέγεται ηλεκτρονικός υπολογιστής κι ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το θέμα επανήλθε με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο δημόσιο τομέα. Με συμμετοχή κρατικών υπηρεσιών και […]

Articles &Αρθρογραφία

Το μικρό μέγεθος κι η τεχνολογική αναβάθμιση της Κύπρου

March 10th, 2018 → 6:10 pm @

Η τεχνολογική αναβάθμιση της οικονομίας μιας χώρας δεν είναι απλά μια αφηρημένη έννοια. Σύμφωνα με οικονομετρικές μελέτες που έγιναν στη δεκαετία του 1950 η διαχρονική αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προιόντος δε δικαιολογείται πλήρως από την αύξηση των κλασσικών συντελεστών παραγωγής, εργασίας και κεφαλαίου. Απεναντίας, σημαντικό μέρος οφείλεται σε κάτι άλλο, που ονόμασαν ‘τεχνική αλλαγή’. Από […]

Articles &Αρθρογραφία