Μερικές βασικές προτεραιότητες της νέας πενταετίας Μέρος ΙΙ

April 11th, 2018 → 5:56 pm @

Το Υπουργείο Μεταφορών έχει αρμοδιότητες πάνω σε θεμελιακά θέματα ενός Νησιού. Η Κυπριακή οικονομία για να αναπτυχθεί χρειάζεται σύγχρονη/εύκολη/οικονομική διασύνδεση με τις γύρω περιοχές και τον υπόλοιπο κόσμο με τη θάλασσα, τον αέρα και τις τηλεπικοινωνίες. Κι είναι το Υπουργείο αυτό που χειρίζεται τις σχετικές υπηρεσίες. Είναι επίσης επιφορτισμένο με τη δημιουργία ή διαχείριση άλλης […]

Articles &Αρθρογραφία

Μερικές βασικές προτεραιότητες της νέας πενταετίας Μέρος Ι

April 10th, 2018 → 5:54 pm @

Μετά την ανάθεση από τον λαό της διακυβέρνησης για την επόμενη πενταετία στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητήσει από τα Υπουργεία και τους δημόσιους οργανισμούς να ετοιμάσουν ένα ολοκληρωμένο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα σχετικά έργα, μέτρα και προγράμματα που θα προωθήσουν. Η σύνθεση […]

Articles &Αρθρογραφία