Την εποχή του Λέλλου Δημητριάδη και του Μουσταφά Ακιντζί

May 10th, 2018 → 6:09 pm @

Η πόλη της Λευκωσίας κατέστη μια μοιρασμένη, αδιέξοδη πόλη  μετά την εισβολή ενώ δέχτηκε πολλούς εκτοπισθέντες και τεράστια πίεση στις υφιστάμενες υπηρεσίες. Με την αναβάθμιση των οδικών προσβάσεων, που απέμειναν, η διακίνηση προς και από την πόλη γίνεται τώρα σχετικά ομαλά παρά τη συγκέντρωση τόσου επιπλέον πληθυσμού στις Ε/Περιοχές. Η Λευκωσία θα ήταν μια πλήρως […]

Articles &Αρθρογραφία

Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας υπηρεσίας

May 10th, 2018 → 6:06 pm @

Δεν είναι μόνο στα θέματα προγραμματισμού/συντονισμού του Κυβερνητικού έργου, που εγκαταλείψαμε διευθετήσεις που απέδωσαν καρπούς στον Τόπο, αλλά και στο εξίσου σοβαρό θέμα του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας(ΔΥ) συνεχίζουμε να πειραματιζόμαστε μέχρι σήμερα. Αντί να ενισχύσουμε το αρμόδιο Τμήμα, το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού, για το έργο αυτό, η αρμοδιότητα αυτή ανατέθηκε στον Υφυπουργό παρά […]

Articles &Αρθρογραφία

Η τραπεζική κρίση

May 10th, 2018 → 5:39 pm @

‘Ό,τι δε λύεται, κόβεται’! Αυτή την τακτική φαίνεται να ακολουθούμε και τώρα στην περίπτωση της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας. Το ίδιο κάναμε τότε και με τις άλλες τράπεζες, που παρουσίασαν παρόμοια προβλήματα. Με τη λύση που προωθείται απλά θα προσθέσουμε ακόμη μια εμπορική τράπεζα. Και τί γίνεται με τον συνεργατισμό, που καλλιεργούσαμε από το 1914 και […]

Articles &Αρθρογραφία