Τελικά παίζουμε με τη δημόσια υπηρεσία

August 10th, 2018 → 6:08 pm @

Δεν είναι μόνο στα θέματα προγραμματισμού/συντονισμού, που εγκαταλείψαμε διευθετήσεις που απέδωσαν καρπούς στον Τόπο, αλλά και στο εξίσου σοβαρό θέμα του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας (ΔΥ). Αντί να ενισχύσουμε το Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού, για το έργο αυτό, η αρμοδιότητα ανατέθηκε στον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω. Μέχρι εδώ κανένα πρόβλημα. Το Υφυπουργείο αυτό μπορεί να […]

Articles &Αρθρογραφία

Η Μοίρα του Ελληνισμού

August 10th, 2018 → 1:03 pm @

Η ιστορία των λαών είναι γεμάτη από σκαμπανεβάσματα, περίοδοι ακμής κι ευημερίας από τη μια και περίοδοι δυσπραγίας κι ανέχειας από την άλλη. Όμως θα ανέμενε κανένας από ένα λαό, όπως ο Ελληνικός, που ανέπτυξε τον ανθρώπινο πολιτισμό κι έθεσε τις βάσεις για τη σύγχρονη επιστήμη σε πλείστους τομείς, να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο […]

Articles &Αρθρογραφία

Δεν παίζουμε με τη Δημόσια Υπηρεσία

August 10th, 2018 → 11:52 am @

Με την ευκαιρία της ίδρυσης του Συμβουλίου Οικονομίας/Ανταγωνιστικότητας ήθελα να κάμω κάποιες παρατηρήσεις στην μέχρι τώρα πολιτική μας σε μερικά από τα θέματα, που εμπίπτουν στους τομείς της ανάπτυξης. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην ανάγκη σύστασης Υφυπουργείου Ανάπτυξης για να πλαισιώσει το νεοιδρυθέν Συμβούλιο με στόχο τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν ‘την οικονομική ανάπτυξη, την συστηματική […]

Articles &Αρθρογραφία